Regulamin

Regulamin Serwisu e-muzycy.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy www.e-muzycy.pl  jest własnością prywatną Emilii Ogonowskiej-Jaroń.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w niniejszym Regulaminie, od czasu do czasu bez uprzedniego poinformowania Użytkownika. Zaleca się Użytkownikowi okresową weryfikację zasad i postanowień Regulaminu.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

4. Umowa o świadczenie Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych składających się na Serwis e-muzycy.pl zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnie ingerować w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

6. Wszelkie pytania dotyczące Serwisu prosimy kierować bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Głównej w zakładce Kontakt.

§ 2 Korzystanie z usług Portalu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi swojego kraju oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

2. Rejestracja i korzystanie z podstawowych funkcji Portalu, takich jak edycja własnego profilu, umieszczanie wpisów na forum, publikacja artykułów, przeglądanie stron,  oraz ogłoszeń zamieszczonych w serwisie jest całkowicie darmowa.

3. Jeśli użytkownik Serwisu nie ma ukończonych 18 lat, może korzystać z niego wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. W takim wypadku rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej, która korzysta z Serwisu proszony jest o wysłanie zgody za pośrednictwem formularza kontaktowego, podając własne poprawne i aktualne dane kontaktowe. Tym samym to rodzic bądź opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za działania niepełnoletniego Użytkownika, który za jego zgodą korzysta z Serwisu.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z zachowań i działań Użytkownika na łamach i poza Serwisem. Dostawca dokonuje wszelkich starań, by Serwis działał bezpiecznie i zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Społeczności Portalu Użytkowników nieprzestrzegających obowiązujących postanowień i przepisów. Użytkownik Serwisu ponosi pełną prawną odpowiedzialność za publikowane treści i inne działania wykorzystujące Zasoby Serwisu e-muzycy.pl. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad i postanowień niniejszego Regulaminu dostawca może kierować sprawę do właściwego sądu.

§  3 Odstąpienie od umowy o usługi Portalu

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni

(podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).

Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia zawarcia usługi.

§ 5 Prywatność

1. Za pomocą zakładki Ustawienia w Panelu użytkownika, Użytkownik może określić widoczność swoich danych zamieszczonych w profilu.

2. Serwis e-muzycy.pl nie przekazuje treści ani danych publikowanych przez Użytkownika osobom trzecim bez jego zgody (Użytkownik zgadza się na publikację tego typu danych, określając widoczność informacji, o czym mowa w pkt 1. §5 niniejszego Regulaminu).