teoria w pigułce

JĘZYK MUZYCZNY XX i XXI WIEKU W LITERATURZE FLETOWEJ

JĘZYK MUZYCZNY XX i XXI WIEKU W LITERATURZE FLETOWEJ

Rys Historyczny Flet jest instrumentem o bardzo długiej drodze rozwoju. Do jego rodziny zaliczamy instrumenty, których dźwięk powstaje w rurce, w wyniku...

Notacja i techniki wykonawcze w muzyce saksofonowej XX i XXI w

Notacja i techniki wykonawcze w muzyce saksofonowej XX i XXI w

Z HISTORII…             Najnowszych osiągnięć w twórczości saksofonowej należy doszukiwać się we Francji, a dokładniej w Paryżu,...

Witold Szalonek – biogram

Witold Szalonek – biogram

Witold Szalonek był bez wątpienia najoryginalniejszym kompozytorem polskim       w drugiej połowie XX wieku. Za życia dał się poznać jako...

Muzyka nie jest matematyką!

Muzyka nie jest matematyką!

Całkiem niedawno natknęłam się na pewien artykuł z 31.08.2010 spod pióra wybitnego antropologa kulturalnego – Dariusza Czaji na łamach...